Kosmetisk dermatologiske sykepleiere

Sertifisert dermatologisk sykepleier - Senzie

Våre kosmetiske dermatologiske sykepleiere er sertifiserte fra Norges eneste utdannelse innenfor kosmetisk dermatologisk hudpleie. Utdanningen  er en privat hudpleieskole som satser på videreutdanning av sykepleiere innen hudpleie og kosmetiske behandlinger.

Virksomheten har lang erfaring innen utdanning av kortere og lengre varighet rettet mot hud – og spabransjen, og har samarbeidet med høyskolen siden 2008.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap er faglig ansvarlig både for undervisning, pensum, eksamen og studentenes læringsutbytte i emnene som er studiepoengbelagt. Den praktiske undervisningen i hudpleie er Senzie Akademiet ansvarlig for.

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om den voksne og aldrende huden
 • har fordypet kunnskap om ulike hudtilstander og hudsykdommer
 • har inngående kunnskap om hudens reaksjoner på ulike behandlinger, ingredienser og produkter
 • har god kunnskap om grensesnittet mellom vanlige hudpleiebehandlinger og medisinske hudbehandlinger
 • har fordypet kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • kan kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • har kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten

Ferdigheter

 • kan gi profesjonell hudpleiebehandling
 • kan veilede kunden i bruk av produkter og hjemmebehandlinger
 • gir faglig forsvarlig behandling for ulike enklere hudsykdommer og hudtilstander
 • har inngående ferdigheter i vurdering av kundens behov for kosmetisk behandling i samarbeid med lege
 • dokumenterer resultat av analyser, aktuell behandling og effekten av denne på en systematisk måte
 • har ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov
 • har grunnleggende ferdigheter i de vanligste kosmetiske behandlingsformer
 • kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk-dermatologiske feltet

Generell kompetanse

 • er bevisst på egen begrensning i kompetanse når det gjelder å gi råd om og behandling av hudsykdommer eller andre helseplager
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytekning og delta i fagutviklingsprosesser innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologi og hudbehandling

Våre hud og kroppsterapauter har en omfattende utdannelse innen for feltet. I utdannelsen legges det vekt på å kunnskap om

 • Læren om menneskekroppens grunnleggende anatomi og fysiologi. Gi grunnleggende innføring i menneskekroppens nervesystem og bevegelsesapparat.
 • Læren om hud, hår og negler. De lærer om ulike forandringene i hud og hudsykdommer
 • Sykdomslære. Faget omhandler hvordan sykdommene oppstår, årsaker, sykdomsmekanismer, sykdomsutvikling og særlig hvordan strukturelle og funksjonelle forandringer blir i organer, vev og celler ved de forskjellige sykdommer.
 • Mikrobiologi, smittespredning, desinfeksjon, sterilisering, hygienetiltak i klinikk, salong og klinikk og personlig hygiene.
 • Grunnleggende kjemi og kosmetisk kjemi med fokus på læren om kosmetiske produkter, ingredienser og virkning.
 • Grunnleggende fysikk med hovedvekt på elektrisitet og bruk av apparater innenfor hudpleiefaget.
 • Grunnleggende ernæringslære med vekt på samspillet mellom kosthold, fysiskaktivitet, hud og skjønnhet.
 • Bedriftslære med veiledning til oppstart og drift av egen klinikk. Salgsteknikk, markedsføring og økonomistyring m.m.
 • Grundig innføring i produkter og produktkunnskap til kropp og ansikt. Ulike produktkurs med aktuelle hudpleie og makeupserier på markedet.
 • Ergonomi, førstehjelp, kosmetisk kirurgi, HMS helse – miljø – sikkerhet, bærekraftig utvikling, universell utforming m.m